GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Investiții durabile cu fonduri europene

Avem soluțiile financiare potrivite pentru dezvoltarea instituțiilor și a afacerilor locale.

Despre GAL

Strategia de Dezvoltare Locală a Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei este rezultatul conlucrării unui grup de inițiativă din județele Teleorman și  Giurgiu, format din reprezentanți ai autorităților publice locale, mediului de afaceri și societății civile prezente la nivelul teritoriului. Parteneriatul cuprinde zece comunități locale care împărtășesc o identitate comună, bazată pe un sentiment de apartenență la același mediu natural și cultural.

Mereni

Măsuri active

Măsuri închise

Evenimente

Teritoriul GAL : comuna Bulbucata, comuna Ghimpați, comuna Vânătorii Mici, comuna Găiseni, comuna Ghimpați, oraș Videle

Activități de animare 2022

Dată nespecificată
Oras Videle, județul Teleorman

Activitati de animare teritoriu 08.2020

31 august 2020, la ora 10:00
Comuna Roata de Jos, județul Giurgiu

Istoriile locului : trecut – prezent – viitor

11 august 2018, la ora 11:00
Oras Videle, județul Teleorman

Teritorii lente – revitalizarea lor prin industrii creative, resurse de dezvoltare

4 august 2018, la ora 11:00

Comunicate de presă

Nici un comunicat de presă disponibil.

Dintre principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în teritoriu, reținem următoarele:

Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală reflectă nevoile locale şi cerinţele de dezvoltare ale teritoriului şi oferă soluţii concrete pentru creşterea gradului.

Comunele și orașele apartenente la GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Videle

Videle

Videle este un oraș în județul Teleorman, Muntenia, România, format din localitatea componentă Videle, și din satul Coșoaia. A fost înființat în anul 1968 prin alipirea la comuna Videle a unor cartiere de case.

Bulbucata

Bulbucata

Bulbucata este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Giurgiu, Muntenia, România.

Găiseni

Găiseni

Comuna Găiseni se află în nordul judeţului Giurgiu, la 30 km de Municipiul Bucureşti, paralel cu autostrada A1, mărginită de Râul Argeş şi Râul Sabar, înconjurată de păduri dese de foioase.

Ghimpați

Ghimpați

Comuna se află în vestul județului, pe malurile Câlniştei și Glavaciocului, la confluența celor două ape. Este străbătută de şoseaua națională DN6, care leagă Bucureştiul de Alexandria.

Iepurești

Iepurești

Iepurești este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Bănești, Chirculești, Gorneni, Iepurești (reședința), Stâlpu și Valter Mărăcineanu.

Lețca Nouă

Lețca Nouă

Letca Nouă este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Letca Nouă (reședința), Letca Veche și Milcovățu.

Mereni

Mereni

Mereni este o comună în județul Teleorman, Muntenia, România, formată din satele Merenii de Jos (reședința), Merenii de Sus și Ștefeni.

Mârșa

Mârșa

Comuna este situată în nord-vestul județului, în Câmpia Găvanu-Burdea (parte a Câmpiei Române), pe malul drept al râului Dâmbovnic, la limita cu județul Teleorman

Roata de Jos

Roata de Jos

Comuna Roata de Jos are în componență patru sate, și anume, Roata de Jos, satul reședință de comună, Roata Mică, Sadina și Cartojani.

Vânătorii Mici

Vânătorii Mici

Vânătorii Mici este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Corbeanca, Cupele, Izvoru, Poiana lui Stângă, Vâlcelele, Vânătorii Mari, Vânătorii Mici (reședința) și Zădăriciu.