GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Apel de selecție 1/2023, măsura M3.1/6A – Dezvoltarea activităților nonagricole în teritoriul GAL

Apel de selecție 1/2023, măsura M3.1/6A – Dezvoltarea activităților nonagricole în teritoriul GAL

Descriere generală

Asociația Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului-Țara Neajlovului și a Câlniștei anunță lansarea, în data de 19.10.2023, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura M 3.1/6A – Dezvoltarea activităților nonagricole în teritoriul GAL.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare : 19.10.2023 - 20.11.2023

Beneficiari eligibili :

  • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate din teritoriul GAL;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în teritoriul GAL în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.;

Descarcă documente

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype