GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Apel de selecție M3.2/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale

Apel de selecție M3.2/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale

Descriere generală

Asociația Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului-Țara Neajlovului și a Câlniștei anunță lansarea, în data de 17.07.2024, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura M 3.2/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale.
Beneficiari eligibili: Unitățile administrative teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională; ONG-uri definite conform legislației în vigoare; GAL-ul, în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese; parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale (Autoritatea publică locală în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale); furnizorii de servicii sociale;
Fondurile disponibile pentru Măsura 3.2/6B: 70.000,00 Euro.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 3.2/6B: 70.000,00 Euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 70.000,00 euro
Data limită de depunere a proiectelor: 30.08.2024, ora 12.00
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte : sediul GAL Inima Giurgiului-Țara Neajlovului și a Câlniștei din Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 12:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M3.2/6B și anexele la ghid, postate pe pagina de internet a GAL: http://www.galinimagiurgiului.ro/
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare :
Se pot obține informații suplimentare la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI, comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, județul Giurgiu, telefon 0742371889, email: gal.inimagiurgiului@gmail.com
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M3.2/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Nota bene!!!
În conformitate cu prevederile AM PNDR privind implementarea Măsurilor din SDL, atragem atenția solicitanților asupra faptului că termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată - anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Descarcă documente

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype