GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Măsura 3.1/6A – Dezvoltarea activităților nonagricole în teritoriul GAL, publicat în data de 12.10.2023

Măsura 3.1/6A – Dezvoltarea activităților nonagricole în teritoriul GAL, publicat în data de 12.10.2023

Descriere generală

Prin sprijinul pus la dispoziție prin intermediul prezentei sub-măsuri se urmărește rezolvarea problemelor identificate în mediul de afaceri local, prin crearea premiselor necesare favorizării multiplicării și a dezvoltării activităților non-agricole desfășurate de către agenții economici în cadrul teritoriului GAL. Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din valoarea eligibilă a investiției. Valoarea sprijinului public nerambursabil este de minim 10.000 Euro/proiect și maxim 60.000 Euro/proiect, în limita sumelor disponibile, atât pentru proiectele finanțate din fonduri FEADR cât și din fonduri EURI

Descarcă documente

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype