GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Comisia de contestatii Comisia de soluționare a contestațiilor

Comisia de contestatii Comisia de soluționare a contestațiilor

Descriere generală

Comisia de Contestații este alcătuită din 3 persoane (1 reprezentant al autorităților publice locale și 2 reprezentanți ai membrilor privați și societății civile care fac parte din parteneriat). Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparține unuia dintre membrii Comisiei, în această situație persoana (organizația) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea Comisiei respective. Persoana care a luat parte la selecția unui proiect nu poate face parte din componența Comisiei de Contestații, care rezolvă contestația depusă în legătură cu acel proiect. Membrii Comisiei vor semna declarațiile de conflict de interes

Comisia de contestatii Comisia de soluționare a contestațiilor

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype