GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Fisa masurii 3.2 v02.08.2018

Fisa masurii 3.2 v02.08.2018

Descriere generală

În teritoriu nu există centre care să deruleze activități de prevenire a separării copilului de familie, reducerea absenteismului și a abandonului școlar precum și prevenirea delincvenței juvenile în rândul copiilor și adolescenților din comunitate, și alte activități similare.

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype