GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Fisa masurii M1 v02.08.2018

Fisa masurii M1 v02.08.2018

Descriere generală

Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype