GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Fise masuri initiale M01-1C „Formarare profesională în domeniul agricol”

Fise masuri initiale M01-1C „Formarare profesională în domeniul agricol”

Descriere generală

Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.

Fise masuri initiale M01-1C „Formarare profesională în domeniul agricol”

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype