GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

M2.1-2A „Sprijinirea fermelor mici din teritoriu”

M2.1-2A „Sprijinirea fermelor mici din teritoriu”

Descriere generală

Terenurile agricole din teritoriul reprezintă un procent important din fondul funciar existent. După cum reiese din analiza diagnostic realizată la nivelul teritoriului,
exploataţiile agricole preponderente sunt reprezentate de fermele mici cu o suprafață agricolă sub 5 ha.

M2.1-2A „Sprijinirea fermelor mici din teritoriu”

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype