GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

M2.2-2B „Reînnoirea generațiilor de fermieri în teritoriul GAL”

M2.2-2B „Reînnoirea generațiilor de fermieri în teritoriul GAL”

Descriere generală

Analiza diagnostic realizată la nivelul teritoriului a evidențiat faptul că, un procent relativ mare de tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt ocupați în agricultură.

M2.2-2B „Reînnoirea generațiilor de fermieri în teritoriul GAL”

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype