GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

M3.1-6A „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”

M3.1-6A „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”

Descriere generală

În prezent există disparități profunde între teritoriul GAL și zonele urbane în ceea ce privește mediul de afaceri, ca urmare a slabei dezvoltări a infrastructurii, a lipsei resurselor financiare și a nivelului redus de pregătire antreprenorială.

M3.1-6A „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype