GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

M3.2-6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

M3.2-6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

Descriere generală

La nivelul teritoriului, infrastructura serviciilor sociale se bazează pe furnizarea serviciilor de asistenţă socială primară. Însă problemele sociale ale comunităţii din plan teritorial sunt mult mai complexe şi sunt legate în general de populaţie săracă, copii defavorizați social, adulţi, bătrâni.

M3.2-6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype