GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

M3.3-6B „Integrarea minorităților locale” M3.4-6B „Sprijin pentru dezvoltarea localităților din cadrul GAL”

M3.3-6B „Integrarea minorităților locale” M3.4-6B „Sprijin pentru dezvoltarea localităților din cadrul GAL”

Descriere generală

Definirea prezentei măsuri a rezultat natural în urma realizării analizei SWOT cu privire la teritoriul GAL, ce a relevat particularitățile acestuia.

M3.3-6B „Integrarea minorităților locale” M3.4-6B „Sprijin pentru dezvoltarea localităților din cadrul GAL”

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype