GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

MASURA 1/1C Formare profesională în domeniul agricol, 07.04.2022

MASURA 1/1C Formare profesională în domeniul agricol, 07.04.2022

Descriere generală

Evoluția și specializarea în agricultură necesită un nivel corespunzător de instruire, inclusiv prin dobândirea de cunoștințe cu privire la noile tehnologii existente, la practicile favorabile de mediu, în vederea alinierii la cerințele comunitare în domeniu.

Se impune astfel crearea unei capacități mai mari de acces și schimb de cunoștințe și informații, inclusiv prin difuzarea bunelor practici de producție agricolă. Programele de formare profesională le va permite persoanelor ce desfășoară activități agricole ca, prin cunoștințele și informațiile dobândite, să-și sporească în special competitivitatea, să utilizeze mai eficient resursele prin utilizarea unor tehnologii și procese inovative, dar și să îmbunătățească performanțele de mediu, contribuind totodată la durabilitatea economiei teritoriului.

În vederea creării premiselor dezvoltării durabile a teritoriului se impune plasarea accentului pe sprijinirea producătorilor agricoli, prin transferul de cunoștințe și inovarea în agricultură. Prin transferul de cunoștințe și acțiunile de informare, fermierii, vor reuși să-și îmbunătățească performanța generală a exploatației.

Totodată, contribuția măsurii se va reflecta într-o mai bună evaluare a performanțelor exploatației agricole de către beneficiari și la identificarea îmbunătățirilor necesare în materie de gestionare, bune condiții agricole și de mediu, practici agricole benefice pentru climă și mediu, etc.

Descarcă documente

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype