GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Măsura 2.1/2A Sprijinirea fermelor mici din teritoriu, 20.04.2023

Măsura 2.1/2A Sprijinirea fermelor mici din teritoriu, 20.04.2023

Descriere generală

Asociația Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului Țara Neajlovului și a Câlniștei anunță lansarea în perioada 28.04.2023 – 02.06.2023, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M2.1/2A „Sprijinirea fermelor mici din teritoriuˮ

Beneficiari eligibili: entități private: fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, din teritoriul GAL - teritoriul GAL Inima Giurgiului –Țara Neajlovului și a Câlniștei acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune și orașe): comuna Bulbucata, comuna Găiseni, comuna Ghimpați, comuna Iepurești, comuna Letca Nouă, comuna Mârșa, comuna Roata de Jos, comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu și comuna Mereni, orașul Videle din județul Teleorman.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 2.1/2A: 60.000,00 Euro (din fonduri FEADR T).

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000,00 de euro pentru exploatațiile între 4.000 SO și 7.999 SO;

Data limită de depunere a proiectelor: 02.06.2023, ora 13.00 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI din Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M2.1/2A și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  http://www.galinimagiurgiului.ro/

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI din Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, Telefon: 0742371889, E-mail:  gal.inimagiurgiului@gmail.com 

 Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2.1/2A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Descarcă documente

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype