GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Măsura 3.5/6A Sprijin pentru crearea de activități nonagricole în teritoriul GAL, publicată în data de 03.08.2023

Măsura 3.5/6A Sprijin pentru crearea de activități nonagricole în teritoriul GAL, publicată în data de 03.08.2023

Descriere generală

Asociația Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului-Țara Neajlovului și a Câlniștei anunță lansarea, în data de 10.08.2023, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura M 3.5/6A – Sprijin pentru crearea de activități nonagricole în teritoriul GAL.

Beneficiari eligibili:

  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în teritoriul GAL în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
  • micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 2 ani (start-ups) - înființate începând cu data de 01 ianuarie 2021, inclusiv;

 

Fondurile disponibile pentru Măsura 3.5/6A: 240.000,00  Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 3.5/6A: 240.000,00  Euro.

Suma totală alocată măsurii M 3.5/6A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 240.000,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 40.000,00 euro

 

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele

Data limită de depunere a proiectelor:  08.09.2023, ora 12.00 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte : sediul GAL Inima Giurgiului-Țara Neajlovului și a Câlniștei din Comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 12:00.

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M3.5/6A și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  http://www.galinimagiurgiului.ro/

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare :

Se pot obține informații suplimentare la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI, comuna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 162, Biroul nr. 1, județul Giurgiu, telefon 0742371889, email: gal.inimagiurgiului@gmail.com

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M3.5/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Descarcă documente

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype