GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

MĂSURA M 3.4/6B – Sprijin pentru dezvoltarea localităților din cadrul GAL, 02.04.2022

MĂSURA M 3.4/6B – Sprijin pentru dezvoltarea localităților din cadrul GAL, 02.04.2022

Descriere generală

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. Pe viitor zonele rurale trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale necesare comunităţii.

Prin intermediul acestei măsuri se urmărește dezvoltarea infrastructurii rurale, a serviciilor de bază și protejarea patrimoniului cultural local.

Investițiile în patrimoniul local şi așezămintele culturale/monahale vor avea impact pozitiv asupra conservării şi promovării specificului local și pot contribui la dezvoltarea economică, inclusiv turismului rural. Astfel, această măsura propusă vine să încurajeze dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale, conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale, reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.

Descarcă documente

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype