GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Procedura de evaluare si selecție a proiectelor și pentru soluționarea contestațiilor (v. 09)

Procedura de evaluare si selecție a proiectelor și pentru soluționarea contestațiilor (v. 09)

Descriere generală

Procedura de evaluare și selecție la nivelul GAL ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” stabilește modul de realizare a activității de evaluare și selecție a cererilor de finanţare, de la depunerea acestora de către solicitant la ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” şi până la depunerea acestora spre evaluare la AFIR.  Selecția proiectelor se efectuează de către GAL ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor.

Proiectele depuse de solicitanți sunt evaluate de angajații GAL și de experți externalizați (dacă este cazul). Selecția proiectelor se realizează de către Comitetul de Selecție, format din 7 membri din cadrul parteneriatului. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană. În cazul depunerii de contestații, acestea sunt evaluate de angajații GAL și de Comisia de Contestații, organismul tehnic cu responsabilități privind soluționarea contestațiilor.

Procedura de evaluare si selecție a proiectelor și pentru soluționarea contestațiilor (v. 09)

Distribuie mai departe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Skype