GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Strategie de dezvoltare locală

Strategie de dezvoltare locală

Documente Strategie de dezvoltare locală

In data de 29.11.2023 a fost aprobată modificarea complexă a SDL GAL Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei