GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Fișe măsuri inițiale

Fișe măsuri inițiale

Documente Fișe măsuri inițiale

Definirea prezentei măsuri a rezultat natural în urma realizării analizei SWOT cu privire la teritoriul GAL, ce a relevat particularitățile acestuia.
La nivelul teritoriului, infrastructura serviciilor sociale se bazează pe furnizarea serviciilor de asistenţă socială primară. Însă problemele sociale ale comunităţii din plan teritorial sunt mult mai complexe şi sunt legate în general de populaţie săracă, copii defavorizați social, adulţi, bătrâni.