GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Leader în România

Leader în România

Leader în România

Teritoriul GAL „Inima Giurgiului” reprezintă o grupare omogenă de zece comunităţi locale care împărtăşesc o identitate comună bazată pe un sentiment de apartenenţa la acelaşi mediu natural, economic, social şi cultural. GAL „Inima Giurgiului” reprezintă un parteneriat între administraţiile publice locale, agenţii economici şi reprezentanţii societăţii civile din zonă, în cadrul căruia sunt reprezentate principalele domenii specifice de dezvoltare a zonei.

 Potenţialul teritoriului GAL urmează să fie pus în valoare de membrii care au optat să se asocieze pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor. În tot acest demers, exista credinţa că locuitorii acestor comunităţi sunt şi vor fi receptivi la transformările care vor îmbunătăţi calitatea vieţii. 

Leader în România
Strategie de dezvoltare

Strategie de dezvoltare

Strategia GAL „Inima Giurgiului” pentru perioada de programare 2014–2020 îşi propune să aducă toţi factorii implicaţi în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub aceeaşi viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât şi a celor ce pot veni din exteriorul teritoriului acoperit de GAL.

Grupul de Acţiune Locală „Inima Giurgiului” intenţionează să întreprindă o acţiune de cooperare prin sub-măsura 19.3 „Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală”. Intenţiile de cooperare în cadrul GAL vizează structuri similare din ţară sau din alte state membre ale Uniunii Europene. Membrii GAL vor să realizeze vizite de colaborare.

În cadrul acestor vizite, rezultatele aşteptate vizează inovaţia în zonele rurale, ce poate implica transferul şi adaptarea acesteia, modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente pe care alte instrumente nu au reuşit să le rezolve într-un mod durabil şi satisfăcător. Acestea pot furniza răspunsuri noi la problemele zonelor rurale.

 Proiectele de cooperare vor avea ca valoare adăugată experienţa căpătata de membri parteneriatelor în cadrul unor vizite tip studiu, în ceea ce priveşte diversificarea activităţilor derulate în cadrul GAL, dimensionarea proiectelor ce vor fi finanţate etc.