GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Adunarea generală

Adunarea generală

Documente Adunarea generală

Statutul actualizat al GAL Inima Giurgiului 2016