GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Comisia de contestații

Comisia de contestații

Documente Comisia de contestații

Comisia de Contestații este alcătuită din 3 persoane (1 reprezentant al autorităților publice locale și 2 reprezentanți ai membrilor privați și societății civile care fac parte din parteneriat). Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparține unuia dintre membrii Comisiei, în această situație persoana (organizația) în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea Comisiei respective. Persoana care a luat parte la selecția unui proiect nu poate face parte din componența Comisiei de Contestații, care rezolvă contestația depusă în legătură cu acel proiect. Membrii Comisiei vor semna declarațiile de conflict de interes