GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Comitetul de selecție

Comitetul de selecție

Documente Comitetul de selecție

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție stabilit în SDL, format din 7 membri ai parteneriatului.