GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Consiliul director

Consiliul director

Documente Consiliul director

DECIZIA CONSILILUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ INIMA GIURGIULUI – ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI NR. 04 DIN 3 IANUARIE 2018