GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Populație GAL

Populație GAL

Populația acoperită de teritoriu

Populația totală ce locuiește în teritoriul aferent Grupului de Acțiune Locală Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a Câlniștei, conform Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, este de 49.774 locuitori, distribuită în opt comune din județul Giurgiu, o comună din județul Teleorman și un oraș din județul Teleorman.

Populația teritoriului reprezintă 7,52% din populația cumulată a județelor Teleorman și Giurgiu, ce totalizează 661.545 locuitori.
Densitatea populației la nivelul teritoriului este de 70,45 locuitori/km2, mai mică față de densitatea populației la nivelul județului Giurgiu (79,81 locuitori/km2) și a județului Teleorman (65,65 locuitori/km2).
Din totalul populației stabile a teritoriului, un procent de 24,91% (12.398) este reprezentat de populația inactivă îmbătrânită cu vârste peste 60 de ani, iar 50,78% (25.273) îl reprezintă populația din categoria de vârstă 20 – 59 ani, ceea ce evidențiază o capacitate crescută a forței de muncă existentă la nivelul teritorului, iar diferența de 24,32% (12.103) este reprezentată de populația din grupa de vârstă 0-19.

În urma analizării distribuției populației pe sexe la nivelul teritoriului a rezultat prezența unui echilibru în ceea ce privește raportul demografic, caracterizat printr-o pondere ușor crescută a populației femine (51% din populație) față de cea masculină (49% din populație), ce denotă o natalitate mai crescută.
Structura etnică a populației conform ultimului recensământ evidențiază o populație majoritar română (45.212 locuitori) și existența comunităților de etnici romi (1.851 locuitori), în proporție de 3,72% din populația stabilă.

În cadrul teritoriului acoperit de parteneriat, din cele zece unități administrativ-teritoriale au fost identificate zone sărăce la nivelul a opt localități, după cum urmează: