GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Apeluri active

Documente Apeluri active

Asociația Grupul de Acțiune Locală Inima Giurgiului-Țara Neajlovului și a Câlniștei anunță lansarea, în data de 19.10.2023, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura M 3.1/6A – Dezvoltarea activităților nonagricole în teritoriul GAL. Publicat în data de 12.10.2023