GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Măsuri active

Documente Măsuri active

Denumirea măsurii: ”Sprijin pentru crearea de activități non-agricole în teritoriul GAL” Codul măsurii: M 3.5. Măsura / DI: M 3.5. / 6A Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR