GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Măsuri închise

Documente Măsuri închise

Denumirea măsurii: Sprijinirea fermelor mici din teritoriu Codul măsurii: M 2.1. Măsura / DI: M 2.1. / 2A Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR