GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Procedura evaluare și selecție proiecte

Procedura evaluare și selecție proiecte

Documente Procedura evaluare și selecție proiecte

Prezenta Procedură de Evaluare şi Selecţie se aplică pentru implementarea măsurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL ”INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI”. Procedura a fost actualizată, în vederea evaluării și selecției cererilor de finanțare depuse în cadrul SDL GAL pentru anul 2023.