GAL Inima Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei

Rapoarte intermediare

Rapoarte intermediare

Documente Rapoarte intermediare

Raport de selecție, intermediar, al proiectelor, măsura 3,4/6B, nr. 263/02.06.2022, postat în data de 02.06.2022.